Revize

Ochranný úhelník upevněn do zateplení

Držák hromosvodu do zateplení

Držák hromosvodu do zateplení budovy se volí vždy podle tloušťky zateplení. Ukotven je vždy do materiálu za izolací.

Přečtěte si více
Zapojení 3-fázového elektroměru

Elektroměrový rozvaděč Troubky

Stávající elektroměrový rozvaděč nevyhovoval aktuálním připojovacím podmínkám ČEZ.

Přečtěte si více
Doplnění popisu rozvaděče

Popis rozvaděče

Odstranění revizní závady. Ačkoliv se to nezdá, ale popis rozvaděče a jejich okruhů může být velmi důležitý.

Přečtěte si více
Elektroměrový rozvaděč

Výměna hlavního jističe

Koupili jste si výkonnější spotřebič, kterému vaše stávající elektroinstalace nevyhovuje? Mohou to být staré rozvody v hliníku, nedostačně dimenzovaný průřez kab

Přečtěte si více
Montáž elektroměrového rozvaděče

Elektroměrový rozvaděč

Montáž elektroměrového rozvaděče v obci poblíž Přerova. Instalace rozvaděče včetně výkopových prací, materiálu, jističe a revize.

Přečtěte si více
Reference ZEUS TECHNIK hromosvody

Hromosvod Velký Újezd

Hromosvod je důležitou součástí každého objektu, proto ho neberte na lehkou váhu a vždy mu věnujte pozornost.

Přečtěte si více
Hromosvod ocelová nádrž

Ocelová nádrž

Hromosvod ocelové nádrže, nemusí vždy znamenat montáž svodu na horní hranu objektu.
Jímací soustavu u tohoto případu tvoří ocelová konstrukce nádrže.

Přečtěte si více