Hromosvody

Zemnící tyč hromosvodu
Reference ZEUS TECHNIK hromosvody
Hromosvod ocelová nádrž

Hromosvod

Každého majitele nemovitosti jednou čeká vybrat správnou firmu pro instalaci, renovaci, opravu, nebo revizi hromosvodu (správně nazván bleskosvod). Nabízíme tento kompletní servis hromosvodu, zemnící soustavy i jímací soustavy. Pro zemnící soustavu používáme zinkovaný drát průřezu 10 mm. Zemnící tyče zinkované profilu T v délce 2 m. Instalaci jímací soustavy provádíme hliníkovým drátem průměru 8 mm.

Služby v oblasti Hromosvodu:

Činnost Cena
Montáž zemnící desky 11.000 Kč
Montáž 2 ks zemničů pomocí tyčí 11.000 Kč
Montáž jímací soustavy 100 m2 16.000 Kč
Montáž jímací soustavy  200 m2 30.000 Kč
Projekční práce  500 Kč/h

Zemnící desku používáme tam, kde nejsou známy inženýrské sítě a hrozí poškození zemního kabelu, nebo kanalizace zatloukáním zemnící tyče. Montáž se provádí ručně do hloubky 9é cm pod úroveň terénu. Je to časově náročnější i finančně nákladnější, ale jsou instalace kde není možné použít tyče.

Pro nejlepší výsledky jsme začali používat zemnící tyče o délce 2 m průřezu T.  Rozhodli jsme se pro tento postup z důvodu klimatických podmínek, které poslední dobu vládnou. Spodní voda je na ústupu, je stále ve větší hloubce a povrchový déšť nám nepomáhá.

Zemní soustava objektu musí mít co nejnižší zemní odpor, kterého docílíme pouze tyčí uloženou ve vlhku a velkou styčnou plochou.

Jímací soustava je část hromosvodu, která zajišťuje při úderu blesku bezpečný odvod napětí do zemní soustavy. Pří návrhu jímací soustavy se používají výpočty takové, aby byl celý objekt chráněn, a to včetně komínu a hřebene střechy. Proto se používají různé prvky, jako oddálený hromosvod, jímací tyče, pomocné jímače…, které jsou rozmístěny po střeše. K rozvodu se používá hliníkový, měděný, či nerezový drát. Nejčastěji je to však ALMgSi hliníkový drát průměru 8 mm.

Zajímá vás kolik zaplatíte?

Ceny za práce v oblasti:  elektroinstalace, hromosvody i revize, naleznete v našem interaktivním ceníku.