Elektromontáže

Montáž elektroměrového rozvaděče
Příprava elektroměrové skříně dle platných připojovacích podmínek
Doplnění popisu rozvaděče

Elektroinstalace - elektromontáže Přerov

Elektroinstalace, nebo elektromontáže tvoří největší část našich zakázek. Dále se dělí na rekonstrukce elektroinstalace, nejčastěji výměna hliníkových kabelů, nebo nové rozvody elektřiny v mědi, které provádíme v bytech, domech, kuchyních, nebo komerčních objektech. Nezapomínáme ani na chytrou elektroinstalaci kterou provádíme.

Jaké služby můžeme nabídnout:

Montáž Cena
Výměna hlavního jističe v elektroměrové skříni – 1 fáze 7.500 Kč
Revize elektroměrového rozvaděče 1.500 Kč
Montáž osvětlení 480 Kč/h
Montáž elektroměrového pilíře 13.800 Kč
Příprava elektroměrového rozvaděče na fotovoltaickou elektrárnu  480 Kč/h

CENY JSOU ORIENTAČNÍ 2022

Pro výměnu hlavního jističe se zákazník obvykle rozhodne, z důvodu většího odběru energie ze sítě. Důvod může být například přechod vaření nebo vytápění z plynu na elektřinu.

V panelových domech se nejčastěji setkáváme s jištěním 15 A (ampér) 1 fázově.

Možnosti na zvýšení hlavního jističe jsou potom 16A, 20A a 25A jednofázově. Změna z 15A na 20A je nejměně náročná na montáž. Veškeré práce se provedou v elektroměrovém rozvaděči a není potřebná výměna přívodního kabelu do bytu.

Další možností je změna jednofázového jištění za třífázové jištění. To ovšem obvykle znamená výměnu přívodního kabelu do bytu a ve většině případů i výměnu domovního rozvaděče. Další důležitá věc je dostatek volného prostoru v elektroměrovém rozvaděči.

Je tedy zřejmé, že každá změna hlavního obnáší jiné nároky na montáž.

Revizi elektroměrového rozvaděče od vás bude vyžadovat poskytovatel elektrické energie. Při revizi se provádí kontrola zda je vše provedeno dle platných připojovacích podmínek poskytovatele, kontrola funkčnosti a měření. Následně je vypracována revizní zpráva kterou fyzicky, nebo elektronicky doručíte poskytovateli. Za nějakou dobu vás navštíví technik a zaplombuje rozvaděč.

Nejčastější případy jsou:

  • výměna hlavního jističe
  • změna tarifu na HDO
  • zřízení nového odběrného místa
  • přesunutí elektroměrového rozvaděče
  • výměna elektroměrového rozvaděče
  • V poslední době také příprava rozvaděče pro připojení mikrozdroje (fotovoltaické elektrárny)

Montáž elektroměrového pilíře se provádí nejčastěji u novostaveb, kterým již distributor elektrické energie provedl montáž  a instalaci přípojkové skříně. Aby mohl distributor osadit elektroměr a poskytnout odběrateli elektrickou energii, musí elektrikář nainstalovat elektroměrový pilíř, obvykle v těsné blízkosti přípojkové skříně.

Instalace začíná výkopem pro usazení elektroměrového pilíře. Následně se tyto rozvaděče propojí kabelem. Elektroměrový pilíř se osadí požadovaným jističem. V elektroměrovém pilíři zapojí kabel který ukončí v místě odběratele.

Další důležité kroky:

  • nechat vypracovat revizní zprávu
  • odeslat distributorovi
  • počkat na osazení elektroměru technikem ČEZ, EON…

Zajímá vás kolik zaplatíte?

Ceny za práce v oblasti:  elektroinstalace, hromosvody i revize, naleznete v našem interaktivním ceníku.